ทดลองวิทย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ครูยรร   
วันพุธที่ 06 กรกฏาคม 2011 เวลา 13:22 น.
ดัชนีบทความ
ทดลองวิทย์
burn
ทุกหน้า

สัปดาห์นี้เด็กๆ ได้ทดลองสองเรื่องคือ การแยกสะสาร,สร้างแม่เหล็กชั่วคราวครับ

คุณครูให้เด็กช่วยกันคิดหาวิธีที่จะแยกสะสารเหล่าน้ำออกจากันคือ น้ำ,ทราย,คลิป โดยห้ามสัมผัสกับสะสารเหล่านั้นโดยตรง ครูจึงเครื่องมือให้คือ ผ้าขาวบาง,แม่เหล็ก

สัปดาห์นี้คุณครูพาเด็กๆทำการทดลองตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

เรื่องที่ 1 ลูกโป่งพองและขวดบุบเองได้

วัสดุหลายประเภทจะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนเช่น เหล็ก ของ เหลว แต่การขยายตัวนั้นเกิดขึ้นน้อย

จนเรามองไม่เห็น แต่ถ้าก๊าซหรืออากาศมารวมตัวกัน เราจะมองเห็นการขยายตัวได้อย่างชัดเจน

ด้วยการทำการทดลองเรื่อง ลูกโป่งพองโต

?

เรื่องที่ 2 กักน้ำไว้ได้

แรงดันอากาศภายนอกแก้วจะออกแรงดันอากาศที่ปิดปากแก้วอยู่ตลอดเวลา และสามารถ เอา ชนะแรงดันอากาศภายในแก้วได้ น้ำจึงถูกกัก อยู่ในแก้ว เมื่อเราใช้กระดาษบางๆจะ

สังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าแผ่นกระดาษนั้นโค้งเว้าเข้า ไปในแก้วและถ้าคว่ำแก้วกระดาษก็จะไม่ร่วงลงมา

?

?แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 12 กรกฏาคม 2011 เวลา 14:02 น.